ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120495
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020188
รหัส Obec 6 หลัก :
  120495
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansanmaked sankheelel huafaipattana school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสันมะเค็ด
ตำบล :
  เวียงกาหลง
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57260
โทรศัพท์ :
  53952249
โทรสาร :
  053952249
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  sanmaked@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงกาหลงวนาเทวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:25:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา


นายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2