ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120497
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020190
รหัส Obec 6 หลัก :
  120497
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongpasanmaijarern
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านใหม่เจริญ
ตำบล :
  เวียงกาหลง
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57260
โทรศัพท์ :
  0947099119
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  dongpasan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14:20:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ


นายสมบุญ เสาร์ปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน