ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120498
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020186
รหัส Obec 6 หลัก :
  120498
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เวียงกาหลงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wianggalongwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านแม่ห่างเหนือ
ตำบล :
  เวียงกาหลง
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57260
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ. 2481
อีเมล์ :
  wianggalong.wit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 15:56:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา


นายสงกรานต์ พรมมินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน