ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าจั่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120499
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020187
รหัส Obec 6 หลัก :
  120499
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าจั่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpajun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านป่าจั่น
ตำบล :
  เวียงกาหลง
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57260
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2500
อีเมล์ :
   prajun93@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียงกาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  82 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10:53:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าจั่น


นางปรานอม จรเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจั่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน