ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120502
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020174
รหัส Obec 6 หลัก :
  120502
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpangaihuaichompoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านปางอ่าย
ตำบล :
  แม่เจดีย์ใหม่
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57260
โทรศัพท์ :
  053679297
โทรสาร :
  053679297
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  banpangai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เจดีย์ใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  96 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:12:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู


นายประยูร สุจริง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน