ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120503
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020175
รหัส Obec 6 หลัก :
  120503
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โป่งน้ำร้อนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pongnamronwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโป่งน้ำร้อน
ตำบล :
  แม่เจดีย์ใหม่
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57260
โทรศัพท์ :
  053679035
โทรสาร :
  053679035
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  pongnamwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เจดีย์ใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา


นายทวีชาติ พันธ์สกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน