ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120504
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020176
รหัส Obec 6 หลัก :
  120504
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  muangnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเมืองน้อย
ตำบล :
  แม่เจดีย์ใหม่
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57260
โทรศัพท์ :
  053-160157
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  muangnoi@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เจดีย์ใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เจดีย์ใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  115 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  41 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:41:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)


นายจรูญ ปาต๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน