ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120506
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020172
รหัส Obec 6 หลัก :
  120506
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaipong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านห้วยโป่ง
ตำบล :
  แม่เจดีย์ใหม่
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57260
โทรศัพท์ :
  053727292
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กรกฎาคม 2530
อีเมล์ :
  huaipong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เจดีย์ใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  108 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 12:04:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง


นายสุรินทร์ กิติลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน