ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120509
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020167
รหัส Obec 6 หลัก :
  120509
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairathwitya๓๒
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสา
ตำบล :
  แม่เจดีย์
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57260
โทรศัพท์ :
  53789353
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  thairat32@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เจดีย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 18:17:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)


นางสาวนฤมล เกิดมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน