ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120512
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020170
รหัส Obec 6 หลัก :
  120512
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantungyao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านทุ่งยาว
ตำบล :
  แม่เจดีย์
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57260
โทรศัพท์ :
  0910717989
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2512
อีเมล์ :
  tungyao4@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนแม่ขะจาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เจดีย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:36:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว


นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน