ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120528
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010096
รหัส Obec 6 หลัก :
  120528
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอยงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Doi-ngam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดอยงาม
ตำบล :
  ดอนศิลา
อำเภอ :
  เวียงชัย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57210
โทรศัพท์ :
  053-736517
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  dildee14sss@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 23:13:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอยงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน