ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120549
รหัส Smis 8 หลัก :
  57040098
รหัส Obec 6 หลัก :
  120549
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเวียงหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWIANGWAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเวียงหวาย
ตำบล :
  เม็งราย
อำเภอ :
  พญาเม็งราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57290
โทรศัพท์ :
  0-5371-0640
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เม็งราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:07:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย


นายสุชาธิษณ์ บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน