ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะดะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120634
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020203
รหัส Obec 6 หลัก :
  120634
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงมะดะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongmada
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดงมะดะ
ตำบล :
  ดงมะดะ
อำเภอ :
  แม่ลาว
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57250
โทรศัพท์ :
  53729418
โทรสาร :
  053729418
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย. 2482
อีเมล์ :
  dongmada@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงมะดะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:25:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงมะดะ


นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะดะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน