ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120635
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020204
รหัส Obec 6 หลัก :
  120635
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลแม่ลาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanmaelao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแม่ลาว
ตำบล :
  ดงมะดะ
อำเภอ :
  แม่ลาว
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57250
โทรศัพท์ :
  053729109
โทรสาร :
  053666840
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01052461
อีเมล์ :
  anubanmaelao@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่ลาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:19:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว


นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน