ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120637
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020206
รหัส Obec 6 หลัก :
  120637
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยส้านยาววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaysanyaowittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านห้วยส้านยาว
ตำบล :
  ดงมะดะ
อำเภอ :
  แม่ลาว
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57250
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  ้huaysanyaowittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงมะดะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 12:28:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา


นางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน