ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120641
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020198
รหัส Obec 6 หลัก :
  120641
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลจอมหมอกแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanjommokkeaw School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านสันต้อม
ตำบล :
  จอมหมอกแก้ว
อำเภอ :
  แม่ลาว
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57250
โทรศัพท์ :
  053666117
โทรสาร :
  053666117
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   1 กันยายน พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  jommok@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13:49:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว


นายปฏิพล ดำรงศุภปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2