ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะโอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120643
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020200
รหัส Obec 6 หลัก :
  120643
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ามะโอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantamao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านท่ามะโอ
ตำบล :
  จอมหมอกแก้ว
อำเภอ :
  แม่ลาว
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57250
โทรศัพท์ :
  053184200
โทรสาร :
  053184200
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  bantamao2007@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ลาว2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมหมอกแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 04:19:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ามะโอ


นายชัชวาล ปัญญาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะโอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน