ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120645
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020216
รหัส Obec 6 หลัก :
  120645
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โป่งแพร่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pongphraewitthayaschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านป่าซางใต้
ตำบล :
  โป่งแพร่
อำเภอ :
  แม่ลาว
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57250
โทรศัพท์ :
  53778333
โทรสาร :
  053778333
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  pongphrae.cr2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ;พัฒนาวิชาการอำเภอแม่ลาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โป่งแพร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:57:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา


นายระพิพงษ์ ไชยลังกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน