ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120647
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020214
รหัส Obec 6 หลัก :
  120647
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchon Ban Pa Kor Dam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านป่าก่อดำ
ตำบล :
  ป่าก่อดำ
อำเภอ :
  แม่ลาว
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57250
โทรศัพท์ :
  053666187
โทรสาร :
  053666187
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2463
อีเมล์ :
  office@pkd.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอแม่ลาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:40:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ


นายอำนวย จอมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน