ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งมอญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120648
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020212
รหัส Obec 6 หลัก :
  120648
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งมอญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpongmon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโป่งมอญ
ตำบล :
  ป่าก่อดำ
อำเภอ :
  แม่ลาว
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57250
โทรศัพท์ :
  53778186
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  banpongmon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ลาว 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 06:44:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งมอญ


นายสมเกียรติ ไชยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งมอญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน