ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบัวสลีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120650
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020210
รหัส Obec 6 หลัก :
  120650
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บัวสลีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  buasaleewittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบัวสลี
ตำบล :
  บัวสลี
อำเภอ :
  แม่ลาว
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57250
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2462
อีเมล์ :
  buasalee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09:29:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบัวสลีวิทยา


นายจำเริญ ไชยยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวสลีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน