ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นง้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120652
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020209
รหัส Obec 6 หลัก :
  120652
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้นง้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantonngao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านต้นง้าว
ตำบล :
  บัวสลี
อำเภอ :
  แม่ลาว
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57250
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  tonngao.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ลาว 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:51:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้นง้าว


นางถนอมศรี มหาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นง้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน