ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120694
รหัส Smis 8 หลัก :
  57012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  120694
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามัคคีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน159 ถนนบรรพปราการ
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  711018
โทรสาร :
  053713003
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2451
อีเมล์ :
  samakkhi1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:49:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม


นายธวัช ชุมชอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน