ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120722
รหัส Smis 8 หลัก :
  57032007
รหัส Obec 6 หลัก :
  120722
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดถ้ำปลาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthumpla Wittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยปูแกง
ตำบล :
  โป่งงาม
อำเภอ :
  แม่สาย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57130
โทรศัพท์ :
  053-709610
โทรสาร :
  053-709610
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กุมภาพันธ์ 2536
อีเมล์ :
  TPW_TPW@live.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โป่งงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 09:34:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน