ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120722
รหัส Smis 8 หลัก :
  57032007
รหัส Obec 6 หลัก :
  120722
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดถ้ำปลาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  053-709610
โทรสาร :
  053709610
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  tampla66@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โป่งงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม


นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม