ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนสาใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420078
รหัส Smis 8 หลัก :
  58010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  420078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขุนสาใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านขุนสาใน
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  58130
โทรศัพท์ :
  0-5307-2335
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โป่งสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:08:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขุนสาใน


นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสาใน