ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420136
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020107
รหัส Obec 6 หลัก :
  420136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลแม่ลาน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanmaelanoi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่ลาน้อย
ตำบล :
  แม่ลาน้อย
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  053-689030
โทรสาร :
  053689030
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2466
อีเมล์ :
  anubanmaelanoi@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ลาน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย


นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน