ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420137
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  420137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าผาปุ้ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Thaphapum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าผาปุ้ม
ตำบล :
  ท่าผาปุ้ม
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  053-062268
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  phapum_744@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าผาปุ้ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าผาปุ้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม


นายราชันย์ บัวศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน