ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสองแคว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420138
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  420138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าสองแคว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Thasongkwae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านท่าสองแคว
ตำบล :
  แม่ลาน้อย
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  053-062048-9
โทรสาร :
  053062049
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/05/2515
อีเมล์ :
  thasongkwae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายแม่ลาน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ลาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:41:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว


นายปรีชา สุทธกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสองแคว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน