ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420139
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  420139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Thasongkwae S.Thungruangthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านทุ่งรวงทอง
ตำบล :
  แม่ลาน้อย
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  053062048
โทรสาร :
  053062048
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/05/2515
อีเมล์ :
  thasongkwae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายแม่ลาน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 02:37:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง



ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน