ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แลบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420140
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  420140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่แลบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN MAE LAB
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแม่แลบ
ตำบล :
  แม่ลาน้อย
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9/9/2507
อีเมล์ :
  maelab@mhs2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ลาน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ลาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:57:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่แลบ


นายประจวบ วรรณวินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แลบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน