ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420141
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020076
รหัส Obec 6 หลัก :
  420141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่เตี๋ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MAETEA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแม่เตี๋ย
ตำบล :
  ท่าผาปุ้ม
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤศจิกายน 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผาปุ้ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าผาปุ้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:52:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย


นายสุรพล อินทะนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน