ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420142
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020101
รหัส Obec 6 หลัก :
  420142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลุ่มน้ำวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lumnamwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านแม่ละมอง
ตำบล :
  แม่ลาน้อย
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2528
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ลาน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ลาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:55:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา


นายชำนาญ ทองนพคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน