ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420148
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020078
รหัส Obec 6 หลัก :
  420148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่สะกั๊วะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maesakua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแม่สะกั๊วะ
ตำบล :
  ท่าผาปุ้ม
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าผาปุ้ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าผาปุ้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:25:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ


นายทวี มโนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน