ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่งะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420149
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  420149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่งะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmeanga
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านแม่งะ
ตำบล :
  แม่ลาน้อย
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  053690133
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิ.ย. 2526
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ลาน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ลาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:35:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่งะ


นายรักเกียรติ อินทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่งะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน