ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420151
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020080
รหัส Obec 6 หลัก :
  420151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่กวางเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Mae Kwang Nua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านแม่กวางเหนือ
ตำบล :
  ท่าผาปุ้ม
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  053071554
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2533
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าผาปุ้ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าผาปุ้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2560 เวลา 00:28:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน