ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420159
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020085
รหัส Obec 6 หลัก :
  420159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไม้ซาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAYMAIZANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านห้วยไม้ซาง
ตำบล :
  แม่โถ
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  052049245
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กรกฎาคม 2535
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่โถ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่โถ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:30:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง


นายวุฒิชัย กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน