ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420161
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020087
รหัส Obec 6 หลัก :
  420161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่อุมพาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaeoopai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแม่อุมพาย
ตำบล :
  แม่โถ
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่โถ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่โถ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  54 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:51:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย


นายไกรลาศ รบชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อุมพาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน