ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420163
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  420163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยผึ้งใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaypungmai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห้วยผึ้งใหม่
ตำบล :
  แม่โถ
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  052049244
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  school@hpms.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่โถ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่โถ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  95 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:32:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่


นายสมบัติ ยาวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน