ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มป่อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420165
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  420165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านส้มป่อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansompoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านส้มป่อย
ตำบล :
  ขุนแม่ลาน้อย
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16-5-2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนแม่ลาน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนแม่ลาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  90 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 16:25:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านส้มป่อย


นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน