ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟักทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420167
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  420167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฟักทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Fakthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านฟักทอง
ตำบล :
  ขุนแม่ลาน้อย
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  053-071375
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  เมษายน 2527
อีเมล์ :
  pumpkinschool374@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนแม่ลาน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนแม่ลาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  136 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  104 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:04:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฟักทอง


ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟักทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน