ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแก่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420168
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020070
รหัส Obec 6 หลัก :
  420168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าแก่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpakae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านป่าแก่ใต้
ตำบล :
  ขุนแม่ลาน้อย
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  052-049521
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2527
อีเมล์ :
  banpakae@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนแม่ลาน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนแม่ลาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  134 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  104 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าแก่


นายสิทธิศักดิ์ ซูสินทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแก่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน