ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420171
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  420171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandong Siriraj Nurses' Alumni School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดง
ตำบล :
  ห้วยห้อม
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มีนาคม 2507
อีเมล์ :
  sdms58020122@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยห้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยห้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง


นายอรรถชาติ หินแปง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน