ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420173
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020123
รหัส Obec 6 หลัก :
  420173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยห้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAYHA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านห้วยห้า
ตำบล :
  ห้วยห้อม
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  0903084506
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2526
อีเมล์ :
  money.sarawin@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยห้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยห้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 21:22:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยห้า


นายถวิล สารภีสุวรรณศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน