ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420176
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020118
รหัส Obec 6 หลัก :
  420176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดูลาเปอร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dulaper
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านดูลาเปอร์ เลขที่ 30
ตำบล :
  ห้วยห้อม
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  0800982195
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  dulaper@mhs2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยห้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยห้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:42:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์


นายแดนชัย สุธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูลาเปอร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน