ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420178
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020120
รหัส Obec 6 หลัก :
  420178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongmai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านดงใหม่
ตำบล :
  ห้วยห้อม
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  053-071368
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยห้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:24:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงใหม่


นายปกรณ์ คงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน