ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420181
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020111
รหัส Obec 6 หลัก :
  420181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่สุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaesu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านสุขใจ
ตำบล :
  แม่ลาหลวง
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  064-5961826
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ลาหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ลาหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่สุ


นายอรรถวุฒิ คำมาสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน