ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420183
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  420183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยกองเป๊าะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaikongpor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหัวยกองเป๊าะ
ตำบล :
  แม่ลาหลวง
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  053-071377
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2518
อีเมล์ :
  bhkp-school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ลาหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ลาหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ


นายภควัฒน์ หนูพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน