ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420186
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020109
รหัส Obec 6 หลัก :
  420186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huaykaipawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านห้วยไก่ป่า
ตำบล :
  แม่ลาหลวง
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  053071521
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2525
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ลาหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ลาหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:03:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา


นายดำรงค์ สวัสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน