ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420187
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020116
รหัส Obec 6 หลัก :
  420187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยมะกอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaimakok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยมะกอก
ตำบล :
  สันติคีรี
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  052-049536
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/06/2527
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ลาหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันติคีรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  36 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 12:54:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก


นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน