ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420190
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  420190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองม่วน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongmounschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองม่วน
ตำบล :
  แม่นาจาง
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่นาจาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:18:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองม่วน


นายปรีชา ศรีสุพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน